Fredrik Rantala

657

"Jag vill jobba för de mindre kommunernas synlighet i välfärdsområdesvalet,så att vi kan trygga jämlik service för alla! Din röst är viktig, den kan avgöra välfärdsområdets framtid!"

Född Hangöbo, gift och far, arbetat inom hamnen, bilimport samt reparation.

Ekonomie magister, Doktorand och företagare samt verksam inom bil och båt samt datorreparationsbranschen.

Namn: Fredrik Rantala
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Hangö
Titel: Doktorand, företagare