Fred Henriksson

148

"Leva tryggt med god vård och hjälp inom rimligt avstånd "

Bor i Sibbo / Borgby med fru och 2 vuxna barna. Har jobbat med brand- och räddningsarbete, förstavård och vid nödcentralen sedan 1992. För ett år sedan bytte jag branch och arbetar nu som mekaniker. Har suttit i Sibbo kommunfullmäktige i två perioder från 2001 till 2008.
Fritidsintressen är jakt, föreningsliv och att hålla igång familjens hus samt andra byggnader som finns på gården.

Namn: Fred Henriksson
Födelseår: 1971
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Mekaniker
E-post: fredsbo23@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

FBK-verksamheten i Östra Nyland bör garanteras förutsättningar att kunna existera även i framtiden.
Räddningstjänsten skall vara välfungerande tillgänglig jämnt på hela området.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Tillräckligt med resurser på socialvården och ge en bra förebyggande vård åt all behövliga i alla åldrar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Jourande sjukhus med en bred poliklinikikverksamhet nära oss.
Förstavården skall också i framtiden hållas på hög nivå och vara tillgänglig på hela området.

Läs mer i vårt valprogram ›