Eva-Maria (Mia) Lindström

645

"Mångsidig och förebyggande hälsovård nära dig - på svenska!"

Raseborgare sen 2010 men hemma från Åboland. Tidigare jobbade jag i huvudstadsregionen som lärare inom fria bildningen och som skoladministratör. Numera verkar jag inom turismbranschen (guide och reseledare). Jag är också verksam inom församlingens arbete.
Under min tid som lärare för studerande i folkhögskola och på andra stadiet insåg jag hur viktigt och betydelsefullt det förebyggande arbetet verkligen är då det kommer till barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Kulturen och idrotten har en enorm betydelse för välbefinnandet.

Namn: Eva-Maria (Mia) Lindström
Födelseår: 1974
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Karis, Raseborg
Titel: Guide, lärare

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Skolan har en nyckelroll då det gäller barns och ungas vardag. Där behövs mera resurser för att tidigt fånga upp elever som mår dåligt. Det råder brist på svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer i skolorna i Svenskfinland.
Jag kommer att arbeta för att elev- och studerandevården ska finnas tillgänglig och synlig i skolorna genom hela grundskolan och andra stadiets utbildning, och att elevvården ska vara en integrerad del av den mångprofessionella arbetsgruppen på skolan. På elevernas eget modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Nödcentralverksamheten bör fungera på båda nationalspråken oberoende av var i Finland man befinner sig, vilket utbildningen till operatör ska betona. Man ska kunna kontakta nödcentralen och kunna lita på att få sakkunnig hjälp oberoende av ens modersmål, samt att utryckningsfordonen hittar till rätt adress i tid.
Personer som kan fungera på flera språk bör få tillräckliga språktillägg.

Läs mer i vårt valprogram ›