Erik Nyberg

294

"För alla oss i Österbotten!"

Jag är en 56 årig flygledare med 34 års erfarenhet inom mitt yrke. Jag är medlem i Gamlakarleby flygklubb rf där jag är aktiv medlem. Dessutom är jag styrelsemedlem i vår fackförening, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry, som handhar min yrkesgrupps arbetsavtal och -villkor etc. Jag har tre vuxna barn. För mig är det viktigt att kunna vara med och dra mitt strå till stacken gällande vår hälso- och sjukvård. Som patient har jag alltid fått bra vård och jag vill arbeta för att vårdkedjorna ska vara så smidiga som möjligt

Namn: Erik Nyberg
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Jakobstad
Titel: Flygledare, Lennonjohtaja, Airtraffic controller
E-post: erik.nyberg65@gmail.com
Tel: 0400761917

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Kronobyborna ska kunna få sin vård i Karleby om man vill. Avtal för det ska göras vid behov. Var och en ska ha möjlighet att välja varifrån man får sin vård. Det gäller inte bara Kronoby utan alla kommuner vid gränsen av ett Välfärdsområde om det är betydligt närmare till grannen

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

En fungerande FBK-verksamhet är grunden för ett fungerande samhälle på landsorten. Nuvararande avtal och dejourering får inte försämras!

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

En fungerande äldreomsorg betyder inte alltid att äldre ska bo hemma. Alla behöver vi social samvaro. Jag vill inte sitta ensam hemma sen när jag blir äldre. Jag vill bo där det finns andra så man även har ett socialt liv.. Allt är individuellt men möjligheterna ska utredas för var och en

Läs mer i vårt valprogram ›