Elin Sandfors

663

Jag heter Elin Sandfors och kommer från Evitskog, Kyrkslätt. Jag är en abiturient i Gymnasiet Lärkan.

Namn: Elin Sandfors
Födelseår: 2003
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor