Edvard Lindfors

643

24 år gammal tvåspråkig studerande från Hangö. Arbetar inom restaurangbranschen. Jag blev invald till fullmäktigen i Hangö på våren med målet att förbättra ungas välmående och hälsa. Nu flyttas en stor del av det ansvaret till välfärdsområdet, det är en av de stora orsakerna till varför jag ställer upp igen.

Valet i januari är ett av de viktigaste någonsin. Jag vill se till att även de små kommunerna hörs i stora välfärdsområdet och att alla ska ha rätt till en bra och pålitlig vård på båda språken. Sommar städer som Hangö och Ekenäs där det rör sig stora mängder folk under sommar månader som inte är bosatta där behöver en bra vård inte bara för sina invånare utan även de som besöker.

Namn: Edvard Lindfors
Födelseår: 1997
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Hangö
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor