Claes Stigzelius

671

"En god vård nära dig "

Jag är 63 år gammal och hemma från Esbo.
Jag är gift och har 5 barn och 4 barnbarn.

Jag verkar som projektchef för byggnadsprojekt. Under min karriär har jag varit med om att bygga bland annat byggnader för hälso- och socialvården såsom seniorhus, vårdhem för äldre, grupphem, dagisar, skolor, hem för funktionsnedsatta mm.

Jag har tidigare varit företagare men är nu anställd som projektchef i en större specialistorganisation.

Jag tillbringar största delen av min fritid i Ingå skärgård. Skärgårdens och havets välmående ligger nära mitt hjärta.

I det här valet vill jag speciellt lyfta fram frågor gällande äldreomsorgen, psykvården och att tjänsterna skall finnas nära.

En god vård nära dig:
- primärhälsovård, åldringsvård, psykvård och socialvårdstjänster skall vara lätt tillgänliga i ditt närområde
- det är viktigt att rätt vård erbjuds genast då behovet uppstår

Bättre äldreomsorg:
- en bättre kvalitet i äldreomsorgen
- tillräckliga resurser för vården av äldre
- vårdpersonalkvoter ger en miniminivå som inte får underskridas
- hemvården skall stödas med ett bättre hemvårdstjänster
- ett system för egenläkare skapas

Lättare att få hjälp för psykiska problem:
- det är viktigt att man omedelbart får hjälp för problem med psyket
- I brådskande fall skall det vara möjligt att träffa en läkare eller skötare utan tidsbeställning
- psykvårdsservice borde integreras i större utsträckning i primärvården
- psykvården skall också beakta och stöda de anhöriga

Hälsningar
Claes

Namn: Claes Stigzelius
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Projektchef, diplomingenjör
E-post: vfo.val.stigzelius@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Bättre äldreomsorg:
- en bättre kvalitet i äldreomsorgen
- tillräckliga resurser för vården av äldre
- vårdpersonalkvoter ger en miniminivå som inte får underskridas
- hemvården skall stödas med ett bättre hemvårdstjänster
- ett system för egenläkare skapas

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Lättare att få hjälp för psykiska problem:
- det är viktigt att man omedelbart får hjälp för problem med psyket
- I brådskande fall skall det vara möjligt att träffa en läkare eller skötare utan tidsbeställning
- psykvårdsservice borde integreras i större utsträckning i primärvården
- psykvården skall också beakta och stöda de anhöriga

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

En god vård nära dig:
- primärhälsovård, åldringsvård, psykvård och socialvårdstjänster skall vara lätt tillgänliga i ditt närområde
- det är viktigt att rätt vård erbjuds genast då behovet uppstår

Läs mer i vårt valprogram ›