Christina My Sundelin

676

"Alla skall få den bästa möjliga vården i livets alla skeden. Vi bör satsa på förebyggande vård och arbete. "

Jag är 54 år, en ansvarsfull sjukskötare och barnmorska som bor i Kyrkslätt med min man.
Vi har 4 vuxna barn och ett barnbarn.
Sedan 1989 har jag jobbat inom vården i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå.
Jag har en gedigen erfarenhet av vård i livets alla skeden både från den kommunala och den privata sektorn.
Sedan 2016 är jag Servicechef på Finlands Seniorvård.

Namn: Christina My Sundelin
Födelseår: 1967
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Servicechef
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorgen behöver utvecklas och få mer resurser.
Alla har rätt till en värdig och trygg ålderdom.

Barn, unga och familjer

Alla skall ha rätt till en trygg barndom och uppväxt.
Resurser för att stödja familjer bör tryggas.
Förebyggande arbete viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›