Charlotta Savin

178

Jag är en tvåbarnsmamma från Borgå. Jag är studieledig från mitt jobb som internationell koordinator på en yrkesskola och studerar socialt arbete. Jag är vice ordförande i social- och hälsovårdsnämnden samt i socialsektionen, intresse för och lite erfarenhet av dessa frågor finns. Mina hjärtefrågor är barn och familjer samt socialvården.

Namn: Charlotta Savin
Födelseår: 1983
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå

Viktiga politiska frågor