Charlotta Engblom

139

"Fungerande vardag och välfärd!"

Jag är Charlotta Engblom och bor med min familj i Sibbo. Jag är diplomingenjör som jobbar inom industrin i Sköldvik. För snart fem år sen satte jag intresset för samhälle, bildning och engagemang på prov och ställde upp i kommunalvalet för första gången. Jag blev återvald 2021 och har sedan dess jobbat för att Sibbo skall fortsättningsvis vara en kommun där invånarna trivs. Jag är förtillfället ordförande i bildningsutskottet i Sibbo samt fullmäktigegruppens ordförande.
Realistisk syn på ekonomin och fokus på kärnområden behövs i tider av förändring. Inför det nya måste vi kunna ta oss an utmaningarna systematiskt och ständigt prova oss fram och omvärdera vad som är den bästa riktningen. I de situationerna krävs god bakgrundsinformation, öppen dialog och transparens i beslutsfattandet.

Namn: Charlotta Engblom
Födelseår: 1978
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Diplomingenjör, Utvecklingschef
E-post: info@charlottaengblom.fi
Tel: 0405128361
www: http://www.charlottaengblom.fi

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Vi behöver ett gott samarbete mellan kommunernas bildningstjänster och områdets skolhälsovård.
Vi skall kunna få service på svenska och finska. Vi kan definitivt satsa på svenska rum. Speciellt i demensboenden och serviceboenden borde vi satsa på att klienternas språkliga rättigheter tryggas. Också för socialservice och specialtjänster för barnfamiljer måste servicen på båda språken vara stark.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Jag vill vara med och påverka så att vi i framtiden har goda möjligheter att få hjälp när vi behöver det och skattepengarna används främst till att producera tjänster och inte förvaltning.
Hellre många små enheter än centralisering för effektivitet. Vi förstärker och delar vad vi lär oss av fungerande lösningar, det är lättare att testa och utveckla i små enheter

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Vi behöver mångsidig serviceproduktion. Det finns inte bara FBK brandkårer utan också industribrandkårer på Östra Nylands område. Räddningstjänsterna ska också i fortsättningen vara en separat sektor med egen finansiering i mitt välfärdsområde. Genom en egen budget kan vi se till att områdets särställning i Finland med stor industrikluster, Borgå Gamla Stad och logistikverksamhet tryggas.


Läs mer i vårt valprogram ›