Catherine Sid

653

"Hållbara smarta lösningar för en proaktiv vård i livets alla skeden. "

Jag är akademiker, styrelseproffs, mentor och coach. Jag tror på livslångt lärande och politiskt samarbete. Jag har verkat både inom privata och offentliga sektorn främst med koordinering av många biomedicinska forskningsprojekt i samråd med våra professorer. Inom privata sektorn fick jag en gyllene chans att verka hos en av landets ledande advokatbyråer under en aktiv tillväxtperiod. Jag har en fantastisk man som verkat inom rederibranschen. Medan barnen var små levde vi i skärgården. Under pandemin studerar jag språk och global medicin.

Namn: Catherine Sid
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Åbo
Titel: Akademiker, Research Coordinator em., studerande
E-post: heidicatherine.sid@gmail.com
Tel: +358 50 4954654
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Valprogram, lättläst version

Partiets valprogram Nära Dig stämmer väl överens med min egna värderingar efter över 30 år som aktiv medlem inom olika förtroendeposter.

Speciell fokus vill jag lägga vid:
1. snabb, kunnig närvård på ett smart sätt, även längre bort
2. vi vill bevara specialnärsjukhusen
3.. avvikande symptom på hjärtbesvär hos kvinnor/män
4. vikten av välvårdade tänder

Läs mer i vårt valprogram ›