Carita Backas

644

Jag är uppvuxen i Helsingfors - regionen, där jag också inledde min yrkesbana som sjukskötare. Sedan många år bor jag med min man på en bondgård i Kimito, där vi bedriver jordbruk. Vi har två barn och sex barnbarn.
Bäst kopplar jag av med att läsa böcker och röra på mig i skog och mark.

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat inom vården, både med patienter och administration. Samhällsfrågor har alltid intresserat mig och är nu aktiv i kommunalpolitiken, jag sitter i kommunfullmäktige och -styrelsen och är ordförande för omsorgsnämnden. Nyligen blev jag invald i nämnden för språkliga minoriteter i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Namn: Carita Backas
Födelseår: 1953
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Kimitoön
Titel: Pensionär
E-post: carita.backas@kitnet.fi
Tel: 0505443564

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Jag vill jobba för en kvalitativ service för kommuninvånarna då kommunens social- och hälsovård överförs och utvecklas i välfärdsområdet och speciellt föra de små och glest befolkade kommunernas röst.

Tvåspråkiga och lätt tillgängliga social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänst med lokalkännedom är en förutsättning för kommuninvånarnas trygghet.

Den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten, som förblir kommunens ansvar, kräver ett nära samarbete mellan kommun och välfärdsområde.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Barnfamiljer ska snabbt och smidigt kunna få stöd i vardagen och tillfällig hemvård då det behövs .
Fokus på barns och ungas psykiska hälsa inom elev- och studerandevården. Det ska vara lätt och naturligt att besöka kurator, psykolog och hälsovårdare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Seniorer erbjuds mångsidiga , flexibla och individuella servicetjänster i sitt hem.
Rådgivningstjänster, både fysiska och digitala ska stöda en självständig och meningsfull vardag.
Utökade stödtjänster och avlastningshjälp till närståendevårdarna!
Trygg dygnetruntvård ska erbjudas om och då man inte längre kan bo hemma.
Offentliga tjänster kompletteras med servicesedlar till privata producenter och tredje sektorn.

Läs mer i vårt valprogram ›