Camilla Björkqvist

110

"Primärvården och räddningstjänsten skall finnas nära oss alla. Vi skall möjliggöra en levande landsbygd, genom att utveckla tjänsterna och anlita småföretagare i regionen. "

Min familj består av man, son och två hundar. Vi bor i Pyttis. Mitt arbete består av att utföra administrativa tjänster till olika företag och föreningar. Förtroende uppdrag har jag ett inom kommunalpolitiken. Jag sitter i revisionsnämnden i Pyttis.

Namn: Camilla Björkqvist
Födelseår: 1972
Välfärdsområde: Kymmenedalen
Hemort: Pyttis
Titel: Kontorist
Tel: 050 3460822

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Vi vet att vår befolkning blir äldre och att detta innebär ett större behov av vård. För mig är det viktigt att satsa mer på de äldres välmående, det är vårt ansvar att garantera en trygg ålderdom. Äldreomsorgen ska finnas nära till hands och den ska vara högklassig. Äldre som inte mer kan bo hemma skall ha möjlighet att bo kvar på orten nära sina anhöriga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärvården skall finnas nära invånarna. Alla har inte möjlighet till allmänna kommunikationsmedel eller en egen bil. Vi ska ha rätt att få hjälp genast då behovet uppstår. Därför är det viktigt att trygga de hälsocentraler som vi har, för att vi ska ha lätt tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster i alla kommuner. Vi behöver även förkorta på vårdköerna, vilket vi kan åstadkomma med hjälp av fler läkare och hälsovårdare på hälsocentralerna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Den lokala kännedomen i utryckning ger snabbhet och säkerhet. Det ska finnas tillgång till räddningstjänster i hela landet.

Läs mer i vårt valprogram ›