Bodil Weckström

196

"Välmående invånare skapar ett välmående samhälle där alla trivs"

Hemma från Södra Sibbo där jag idag bor tillsammans med min familj bestående av man, barn och våra djur. Är en inbiten humanist och anser att alla skall, behandlas jämlikt, vara delaktiga och uppnå sin fulla potential.

Är utbildad Samhällspedagog YH och Socionom YH. Har arbetat i kommunen som uppsökande ungdomsarbetare i drygt 10 år där jag tillsammans med unga och unga vuxna rör mig på fältet. Via mitt arbete har jag haft möjlighet att följa med och samarbeta inom social- och hälsovårdsservicenätverk och har en bra bild av vad som fungerar, samt vad vi kunde och bör göra bättre.

Namn: Bodil Weckström
Födelseår: 1981
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Uppsökande ungdomsarbetare
E-post: bodil.sipoo@gmail.com

Viktiga politiska frågor