Birgitta Källberg

286

"" Ett Välfärdsområde som kan erbjuda högklassig social-, hälso- och sjukvård nära dig med beaktande av hela människan i livets alla faser""

Vårdområdet har hela tiden varit en del av mitt yrkesverksamma liv på ett eller annat sätt.

Jag utbildade mig först till primärskötare för att sen fortsätta till sjukskötare samtidigt som jag även påbörjade studierna till magister i hälsovetenskaper.

Inom vården har jag förstås arbetat en stor del
i direkt vårdarbete men även som projektsekreterare, som föreståndare, som lärare inom sjukskötarutbildningen och de senaste 12 åren inom närvårdarutbildningen.

Inom politiken har det varit en paus på en del år men var fullmäktigeledamot samt viceordförande i bildningsnämnden i Kronoby kommun åren 2009-2012.

Det har alltså hunnit samlas en hel del erfarenhet med åren från olika perspektiv. För mig är det viktigt att Välfärdsområdet kan erbjuda högklassig social-, hälso- och sjukvård nära dig med beaktande av hela människan i livets alla faser. Räddningstjänsterna är för mig ett mera obekant område men är förstås en viktig del i helheten.

Namn: Birgitta Källberg
Födelseår: 1969
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Terjärv
Titel: Magister i hälsovetenskaper, Lektor
E-post: kallbergbirgitta@gmail.com

Viktiga politiska frågor