Ben Grundström

145

Jag är en 46-årig gift familjefar från Forsby med två barn. Jag har arbetat som polis sedan 1998, och är idag kommissarie inom fältverksamheten. Jag är medlem i grundtrygghetsnämnden i Lovisa sedan år 2012. Idrott är en viktig del av min fritid, bland annat spelar jag aktivt innebandy och hjälper att träna dotterns fotbollslag.

Namn: Ben Grundström
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Kommissarie
E-post: bengrundstrom@hotmail.com

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Viktigt för mig att servicen ska finnas nära oss alla efter social- och hälsovårdsreformen. Hälsocentralen ska finnas kvar, och det ska finnas tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster i alla kommuner.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Jag vill att det ska finnas fler socialarbetare inom socialservicen och tillräckligt med resurser i barnskyddet så att alla som behöver kan få hjälp.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Det är viktigt att elevvården finns i skolan och är en del av den mångprofessionella arbetsgruppen på skolan. Unga måste erbjudas mottagningar, utan tidsbokning, med låg tröskel där de rör sig.

Läs mer i vårt valprogram ›