Beatrice Fallenius

619

"Nu är det dags! Nu är det dags att välja fullmäktigeledamöter till Västra Nylands välfärdsområde. Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut bland annat om servicestrategin, principerna för service-nätverket, servicenivån på räddningsväsendet, välfärdsområdets budget och ekonomiplan samt valet av ledamöter till de olika organen. Jag kommer att jobba för en likvärdig vård för alla - välj mig, om det är viktigt även för dig. Mitt nummer är 619. "

Jag heter Beatrice Fallenius och har lång arbetserfarenhet inom barn- och äldreomsorgen. Jag är social och utåtriktad med många järn i elden och har ett brinnande intresse att förbättra social- och hälsovården så att den betjänar oss alla på bästa sätt.

Namn: Beatrice Fallenius
Födelseår: 1961
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt / Kirkkonummi
Titel: Närvårdare / Lähihoitaja
E-post: bettan.fallenius@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Jämlik vård för alla.
Oberoende av var vi bor, vilken vår sociala status är, eller om vi talar finska eller svenska, har vi rätt till likvärdig vård. Vi ska inte behöva vänta i månader för att få den vård vi behöver. Vi behöver våra kretssjukhus och våra hälsostationer för att undvika köbildning och för en mer individuell vård.
Ingen vård kan förverkligas om vi inte har tillräckligt med behörig personal. Vi har en nationell vårdbrist.
Utan personal kan vi inte hålla hälsostationer öppna eller fylla bäddplatser. Vad kan vi göra?
För det första måste lönesättningen ses över. Räcker det?
För att vårdyrken i social- och hälsovården ska bli attraktiva, så är A och O att låta folk jobba med det de har utbildning för. Stödtjänster kan andra ta hand om.
Sedan kan man fundera på andra förmåner som.t.ex förmånliga personalbostäder, dagvårdsplatser nära hemmet, dygnet runt barndagvård, gratis färdbiljetter för arbetsresor, kultur- och motionssedlar och bra arbetshälsovård inklusive specialsjukvård.
Personalen idag är överbelastad och detta måste rådas bot på.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi utgår ifrån att alla ska få bo i sina egna hem så länge som möjligt. Men när krafterna tryter, eller man inte längre känner sig trygg, måste man snabbt få komma till ett hem, där man får ändamålsenlig vård dygnet runt. Det är viktigt att vården ges på det egna modersmålet.
I äldreomsorgen vill jag även betona vikten av förebyggande vård. För att man ska kunna klara sig i sitt eget hem så länge som möjligt är det viktigt att man hålls frisk och kry. Allt från god tandhygien till bra muskelkondition och hälsosam näring är A och O för att man ska hålla sig frisk så länge som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Barn- och mödrarådgivningen får inte försämras, tvärtom. Barnrådgivningen skall fortsätta även i skolan som en kontinuerlig "vårdstig". Familjer med specialbehov ska få extra hjälp, t.ex. i form av hemtjänst.
Det finns barn och unga som mår verkligen dåligt. I skolorna måste det finnas hälsovårdare, skolkuratorer och -psykologer för att barn med problem ska få hjälp snabbt med låg tröskel. Det är oacceptabelt att barn/unga måste vänta i månader för att få hjälp.

Läs mer i vårt valprogram ›