Åsa Gustafsson

648

"Alla har rätt till en kvalitativ vård och omsorg i Ditt och mitt Egentliga Finland! "

Jag kandiderar i välfärdsområdesvalet för jag vill vara med och påverka Din och min välfärdsservice inom hela Egentliga Finland.

Jag är utbildad socionom YH och har arbetat närmare 20 år inom barnskyddet och dess olika verksamhetsformer. Jag är fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem i S:t Karins och varit medlem i landskapets politiska styrgrupp under förra perioden.

Du får gärna ta kontakt och jag svarar gärna på tilläggsfrågor.

Namn: Åsa Gustafsson
Födelseår: 1974
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: S:t Karins
Titel: Socionom YH, Verksamhetsledare
E-post: asa.gustafsson@kaarina.fi
Tel: 040-5650999
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Allas rätt till god vård och omsorg måste tryggas, oberoende av var man bor och oberoende av ens inkomst. Inom vården ska människan stå i fokus och alla ska behandlas rättvist.

Hela vård- och socialsektorn lider av personalbrist. För mig är det viktigt att personalen mår bra. Därför måste vi fokusera på bra ledarskap och konkurrenskraftiga löner, så att vi kan bevara den personal vi har, som orkar tar hand om oss alla.


Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Genom att satsa ännu mera på olika förebyggande tjänster, sparar vi inte enbart pengar utan hjälper den som är sjuk eller hjälpbehövande, till en mer människovärdig vardag.

Jag vill säkerställa tillräckliga resurser till barnskyddet genom att skärpa personaldimensioneringen, så att den omfattar högst 35 klienter per socialarbetare.

Olika lågtröskel serviceformer så som chatt- och jourtelefoner bör utnyttjas bättre, för att nå sju dagars vårdgarantin. Vårdgarantin bör tas i bruk också inom mentalvårdstjänsterna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningsväsendet har en betydande roll inom vårt välfärdsområde. En jämlik tillgång till räddningstjänster i hela Egentliga Finland är avgörande för vår trygghet.

Läs mer i vårt valprogram ›