Anni Dahlén

615

"Reformen ska leda till en bättre servicenivå och kvalitet, inte sämre. "

Jag är pol. mag. i statskunskap från Åbo Akademi i Vasa och jag har alltid haft ett stort intresse för politik och samhälle. Jag jobbar som riksdagsassistent för minister och riksdagsledamot Thomas Blomqvist. I kommunalvalet 2021 blev jag första gången invald som stadsfullmäktigeledamot i Raseborg.

Jag är mamma och vår familj på tre personer bor i Karis. Jag är uppväxt i Ingå och har största delen av mitt liv bott i Västnyland.

Jag tycker det är viktigt att sjukhuset i Raseborg bevaras och dess service utvecklas inom det nya välfärdsområdet. Likaså hälsocentralerna i Västnyland. Jag vill att avstånden till hälsovårdsenheterna ska hållas så korta som möjligt. Min utgångspunkt är att flyttandet av ansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet till välfärdsområdena ska leda till en bättre servicenivå och kvalitet, inte sämre.

Namn: Anni Dahlén
Födelseår: 1989
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Karis
Titel: Riksdagsassistent
Medlem i :

Viktiga politiska frågor