Anna-Stina Suhonen-Malm

166

Jag är specialläkare i psykiatri, bor i Vanda, har 2 barn som redan flugit ur boet. Min mor och mina morföräldrar var redan Vandabor, och jag har varit det sedan 1987.Har arbetat över 30 år inom psykiatri både avdelningsarbete, öppenvård och inom administrativa uppgifter. Har likaväl ärfarenhert inom den sk tredje branchen och nu privat hälsovård. Jag är van att arbeta med andra yrkesgrupper tex från social- och räddorganisationer, och har tilltro till dem.
På min fritid tycker jag om att läsa, göra trädgårdsarbeten och titta på filmer. Jag väntar också på tiden när jag kan träffa utan hinder mina vänner.
Jag har flere år varit oroad över tillgång av psykiatriska vården på alla nivåer, nu ännu mera då de sista 2 åren varit mycket tunga för människor i olika åldrar; sjukhusplatser har minskats hela 2000-talet utan att bygga öppenvården i samma dimension.

Namn: Anna-Stina Suhonen-Malm
Födelseår: 1956
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Vanda, Vantaa
Titel: specialläkare/erikoislääkäri
E-post: tiinamalm007@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

Vård av psykisk ohälsa borde vara mera tillgängligt. Nu är både hälsostationernas psykiatriska sjukskjötare likaväl som polikliniker överbelastade. En stor del av psykiatrisk vård och rehabilitering (gällande psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering och ergoterapi) skjöts nu av privata sektorn, och detta kan inte den allmänna sektorn i närmaste framtid ta över. I stället kunde de båda kunna arbeta mera tillsammas, t.ex. när det planeras undersökningar och rehabilitering, och så att patienten kan behålla samma vårdkontakt och inte blir skickad av och an som nu. Resursser i psykiatri måste ökas. Vården på patientens modersmål borde möjliggöras så långt det går.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovården,lika som tandvården, borde vara tillgänglig,smidig och av bra kvalitet. Då det står många tjänster tomma, borde de göras attraherande så att de anställda stannar. Bl a arbetsberedskaperna är av stort värde.

Läs mer i vårt valprogram ›