Anna-Lena Ahlnäs

253

"Innovativ vård och ett utmärkt välfärd i sikte"

32 års arbetserfarenhet in i sjukhuset och utanför sjukhuset i vårdens alla hörnstenar. Erfarenhet från havet, luften och landet.
Fyra examina bla i vården. Jag har arbetat i bla ambulans, helikopter, räddningsverk och sjukhus. Österbotten, Åland är välbekanta likaså Finland.

Namn: Anna-Lena Ahlnäs
Födelseår: 1969
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Klinisk avancerad sjukskötarmaster
E-post: annalena.ahlnas@gmail.com
Tel: +358505444696