Anders Walls

684

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Anders Walls
Födelseår: 1980
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Karis, Raseborg
Titel: Företagare, Fullmäktigeordförande
Tel: 0405192991