Anders Bergman

603

"Reformen gav oss ett dyrt och komplicerat system. Nu ska vi ändå försöka få det att fungera."

Efter över 40 år som privattandläkare i Helsingfors har jag nu varit pensionär sedan 2016. Under 80- och 90-talet var jag bl.a. ersättare i Esbo stadsfullmäktige, ordförande för SFP i Esbo mm. Framtidsplanerna innefattar flyttning från Esbo till Ingåstrand.

Namn: Anders Bergman
Födelseår: 1948
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo, från sommaren 2022 Ingå
Titel: Tandläkare, pensionerad

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Både offentlig och privat hälso- och sjukvård behövs också i framtiden. Systemet med 21 välfärdsområden kommer att vara dyrt att administrera, så det kommer att vara svårt att få en fungerande vård för alla. De största problemen kommer att finnas inom tandvården. Vi behöver sjukförsäkringsersättningarna länge ännu.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Specialistvården kräver större enheter av många orsaker, men vi ska inte göra avstånden till vården för stora. Det behövs mindre sjukhus på närmare håll också.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Erfarenheten visar att stora privata företag som bara vill ha maximala vinster inte sköter äldreomsorgen speciellt bra.

Läs mer i vårt valprogram ›