Funktionshinderservice — ett inkluderande samhälle

Vi vill se ett inkluderande samhälle där alla behandlas rättvist. Det är viktigt att tjänster och olika stödformer för personer med funktionsnedsättning ges nära den som behöver stöd, på både svenska och finska. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sig själva, och allas självbestämmande ska respekteras.

Vi vill

  • att den svenska funktionshinderservicen byggs upp likvärdigt med den finskspråkiga från det att välfärdsområdena inleder sin verksamhet
  • att funktionshinderservicen fortsätter på samma sätt för klienten oberoende av hur administrationen är ordnad
  • att det finns tillräckligt med stödboenden
  • att arbetscentralernas verksamhetsförutsättningar garanteras
  • att personer med funktionsnedsättning får terapi och rehabilitering som är baserad på individens egna förutsättningar och behov, på sitt modersmål.
  • att familjer till barn med funktionsnedsättning får avlastning och tillräckliga stödtjänster i ett tidigt skede
  • att onödig byråkrati avskaffas. Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att få kontinuerligt stöd utan att behöva lämna in nya ansökningar varje år
  • att servicestigarna på svenska för personer med funktionsnedsättning ska garanteras.

Missbrukarvården — effektiv hjälp i tid


Drog- och alkoholmissbruk ska förebyggas och vi anser att missbrukare effektivt ska få hjälp. De nya välfärdsområdena behöver ta ett aktivt helhetsgrepp för att förebygga och minska missbruket. Missbrukarvården ska kopplas ihop med den psykiatriska vården på ett bättre sätt än tidigare.  Vi vill att psyk- och missbrukarvården garanteras tillräckliga resurser att den svenskspråkiga psyk-...

Läs mer

Räddningstjänster — ett tryggt samhälle


En jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet och tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna är avgörande för vår trygghet. Avtalsbrandkårerna och FBK-verksamheten samt den frivilliga sjöräddningen är viktiga och har en avgörande betydelse i tryggandet av räddningstjänsterna i Finland. Vi vill att räddningsväsendet är tillgängligt i hela landet att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från...

Läs mer