Sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto — oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti annettavaa apua

Haluamme vahvistaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään henkistä pahoinvointia ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevät toimet, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat tässä työssä avainasemassa. Koko perheen huomioiminen erilaisissa ongelmatilanteissa on tärkeää, jotta tukea ja apua voidaan tarjota parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme: lisätä sosiaalityöntekijöiden määrää varmistaaksemme, että apua tarvitsevat saavat sitä ajoissa  taata lastensuojelun resurssien riittävyyden kiristämällä henkilöstön vähimmäismitoitusta siten,

Lue lisää