Pelastuspalvelut

Pelastuspalvelut — turvallinen yhteiskunta

Yhdenvertainen pelastuspalvelujen saatavuus kaikkialla maassamme ja riittävä ruotsinkielinen henkilökunta pelastuspalveluissa ovat turvallisuudellemme elintärkeitä tekijöitä. Sopimuspalokunnat ja VPK-toiminta sekä vapaaehtoinen meripelastustoiminta ovat tärkeitä ja niillä on keskeinen merkitys Suomen pelastuspalvelujen turvaamisessa.  Haluamme: että pelastustoimen palvelut ovat saatavilla kaikkialla maassamme että ruotsinkielinen pelastuskoulutus siirretään Kuopiosta Helsinkiin pelastuspalveluiden ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi  että sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisten meripelastajien toimintaedellytyksiä

Lue lisää