Veera Granroth

646

"Ettei tarvitsisi vain koittaa jaksaa - vaan hoitoon pääsee kun on sen tarve"

Olen 22 vuotias, opiskelen hallintotieteitä Åbo Akademissa ja olen tällä hetkellä Åbo Akademin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja RKP-nuorten varapuheenjohtaja. Olen varajäsen Turun kaupunginvaltuustossa sekä jäsen Turun sosiaali-ja terveyslautakunnassa. Tehtävä lautakunnassa on antanut minulle hyvän näkemyksen siitä miten sosiaali-ja terveyspalvelut toimivat.

Harrastan partiota, olen yleisesti järjestöaktiivi ja tykkään olla kavereiden kanssa. Vapaa-ajallani viihdyn metsässä ja merellä.

Olen ehdolla hyvinvointialuevaaleissa koska haluan edistää nopeaa hoitoon pääsyä, edistää etenkin lasten ja nuorten hyvinvointia ja panostaa ennaltaehkäisevään työhön!

Nimi: Veera Granroth
Syntymävuosi: 1999
Alue: Varsinais-Suomi
Kotipaikka: Turku
Titteli: Opiskelija
Sähköposti: veera.granroth@turku.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Lapset, nuoret ja perheet

Nuorten hyvinvointiin panostaminen on kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edellytys. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa hoitovelka on valtava ja nuoret voivat huonosti. Samaan aikaan hoitoon pääsyn ja erityisesti mielenterveyspalveluiden jonot ovat kohtuuttoman pitkiä. Varsinkin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden osalta hoidon tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja heti, kun sitä tarvitaan.

Vaikka oppilas- ja opiskelijahuollon hallinto siirtyy hyvinvointialueille, hoidon tulee olla lähellä oppilaita. Kouluissa on oltava riittävästi vaihtelevaa tukea opiskelijoille, jotta jokainen voi suorittaa koulutuksensa loppuun ja saamaan tarvitsemaansa apua matalalla kynnyksellä.

Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus turvalliseen kasvatukseen. Varsinais-Suomen tulee olla edelläkävijä toimivien verkostojen luomisessa perheille, joissa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja tukeen jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmista tulee suuria. Meidän tulee panostaa mm. etsivään nuorisotyöhön, taata riittävät resurssit lastensuojeluun ja tukea tehokasta yhteistyötä viranomaisten välillä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon kuormitus on aivan liian korkea, koska perusterveydenhuolto ei toimi kunnolla. Tämä merkitsee huomattavasti korkeampia kustannuksia ja pidempiä jonoja eikä se todellakaan ole pitkällä aikavälillä kestävää.

Hoitoon tulee olla helppo päästä matalalla kynnyksellä silloin kun sitä tarvitsee ja investointien tulee aina olla ennaltaehkäisevällä tasolla. Hyvinvointiin on aina parempi panostaa ennaltaehkäisevässä vaiheessa kuin vasta jälkeenpäin, kun ongelmat ovat pahentuneet.

Tämä koskee kaikkea terveydenhoitoa, mutta erityisesti mielenterveyspalvelut kuormittavat tällä hetkellä erikoissairaanhoitoa. Siksi mielenterveyspalveluihin tarvitaan nyt kunnollisia panostuksia, jotta apua on saatavilla matalalla kynnyksellä heti, kun sitä tarvitset.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Päihdehuolto

Päihdeongelmat lisääntyvät jatkuvasti ja myös yhä nuorempien henkilöiden keskuudessa. Tarvitsemme toimivia tukimuotoja, joissa viranomaiset tekevät yhteistyötä. Päihdehuoltoa tarvitsevien tulee saada tukea heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien, eikä kenenkään pitäisi joutua putoamaan yhteiskunnan tukipalveluiden ulkopuolelle byrokratian takia.

Päihdeongelmiin liittyy usein mielenterveysongelmia. Siksi on tärkeää, että päihdehuollon yhteydessä tarjotaan myös mielenterveyspalveluita. Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen hoitoon riippumatta siitä, kärsiikö päihdeongelmista vai ei.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›