Robert Paul

652

"Kokenut lääkäri – sydämellinen, hyväntahtoinen, asiantuntija "

68-vuotias erikoislääkäri ja sisätautien dosentti, yli 40 vuoden kokemus sairaiden ihmisten tutkimisesta ja hoitamisesta. Olen syntynyt ja varttunut Helsingissä, muutin Varsinais-Suomeen opiskelemaan lääketiedettä ja olen asunut Raisiossa viime 30 vuotta. Nyt olen vähentänyt potilastöitä ja vähitellen ne loppuvat. Minun on aika palauttaa yhteiskunnalle edes osa kaikesta siitä, mitä olen saanut oppia, ja osoittaa kiitollisuuteni että saan olla sairaiden ihmisten palvelija. Asetunkin ehdokkaaksi ensisijaisesti asiantuntijana ja hyväntahtoisena ihmisten tuntijana, en niinkään poliitikkona.

Seuraa Facebook-sivujani!

Nimi: Robert Paul
Syntymävuosi: 1953
Alue: Varsinais-Suomi
Kotipaikka: Raisio
Titteli: Lääkäri
Sähköposti: robert.paul@medidocs.fi

Vaaliteemat

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhoidon palveluja on tarjottava sairaille ihmiselle nykyistä joustavammin ja nopeammin. Jos ihmisellä on oireita ja sairauksia, on hänen saatava apua mahdollisimman nopeasti; hyvinvointia nakertaa kaikkein eniten tietämättömyys ja huoli terveydestä. Onko minulla jokin vakava sairaus?


Perusterveydenhoidon resurssipulaa on ehdotettu parannettavan siirtämällä varoja ja henkilökuntaa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon, joka kiistatta taistelee liian pienten voimavarojen kurimuksessa.
Parempi vaihtoehto olisi lisätä perusterveydenhoidon ammattihenkilöiden koulutusta niin, että perusterveydenhoidossa voitaisiin vastata potilaan tutkimisesta ja hoidosta nykyistä pidempään. Silloin ei potilasta tarvitsisi lähettää heti erikoissairaanhoitoon.
Tällainen menettely vähentäisi erikoissairaanhoitoon kohdistuvia paineita ja toisi todennäköisesti myös enemmän työn iloa perusterveydenhoitoon, mikä sinänsä parantaisi perusterveydenhoidon tehokkuutta. Myös erikoissairaanhoidossa voitaisiin keskittyä entisäty enemmän nimenomaan erikoissairaanhoitoon kuuluviin asioihin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon ja sairaan-/terveydenhoidon on toimittava nykyistä tiiviimmin. Tätä nykyä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tietokonejärjestelmät eivät keskustele keskenään. Siksi terveyskeskus- tai sairaalalääkäri ei tiedä mitään, jos potilas on ollut vaikkapa vieroitushoidossa eikä lääkärillä ole tietoja potilaan omaisten mahdollisesta pitkäaikaishoidosta vanhustenhoidossa, joka kuuluu sosiaalihuollon piiriin.

Sosiaalihuollon asiakas voisi valtuuttaa omaisensa saamaan tarvittavat tiedot sosiaalihuollon tai terveydenhuollon tiedoista, mutta tätä nykyä he, yhtä vähän kuin lääkäri tai hoitajakaan, eivät välttämättä saa näitä tietoja, jotka olisivat erittäin tärkeitä potilaan hyvän hoidon toteutumiseksi. Mitä lääkkeitä hän käyttää? Mitä kuvantamistutkimuksia on tehty? Mimmoinen on äidin EKG ja laboratoriotulokset?

Toki – paljon sosiaalihuollon tiedoista on erittäin arkaluontoista ja tämä on otettava huomioon, kun tietojen saatavuutta terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöille parannetaan.
Erityishuollossa tämä tiedon kulkemattomuus on suuri ongelma. Jos erityishuollon asiakas saa vaikkapa uuden diagnoosin terveydenhuollossa, ei erityishuollon lääkäri saa tietoa tästä. Toimiessani erityishuollon lääkärinä on esim. käynyt niin, että tiedot potilaalle tehdystä merkittävästä leikkauksesta ei ole kulkeutunut erityishuollon tietoon, sinne missä erityishuollon lääkäri toimii.

Hankala tietosuojakäytäntö vaatii uudistamista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›