Pamela Stenberg

183

"Laajaa sosiaalihuollon osaamista Itäisellä Uudellamaalla"

Olen ehdolla hyvinvointialuevaaleissa , koska vaalit ovat mielestäni ainulaatuinen tilaisuus olla mukana rakentamassa meille itäiselle Uudellemaalle yhteistä asiakaslähtöistä ja hyvin toimivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea.

Olen 43 vuotias, naimisissa ja neljän lapsen äiti. Minulla on pitkä työkokemus kunnallisesta sosiaalihuollosta ja sen lisäksi olen myös työskennellyt sosiaali- ja potilasasiamiehenä itäisen Uudenmaan alueella. Tällä hetkellä työskentelen yrittäjänä, lastensuojelun perhehoitajana sekä erikoissuunnittelijana sosiaalialan osaamiskeskuksessa.

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä, VTM ja sosionomi (amk). Olen myös erikoissosiaalityöntekijä, suuntauksena rakenteellinen sosiaalityö. Rakenteellista sosiaalityötä tarvitaan erityisesti nyt, kun uuden hyvinvointialueen tulee yhteistyössä alueen asukkaiden, yksityisten palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin kanssa löytää uusia ja tehokkaampia tapoja tuottaa laadukkaita tukitoimia ja palveluja alueen asukkaille .

On tärkeää, että meillä on hyvä sekä toimiva terveydenhuolto ja sairaanhoito, mutta emme saa unohtaa sosiaalihuoltoa tai sitä miten tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö on.

Näin suuressa muutoksessa on myös ensisijaisen tärkeää, että henkilöstöä kuullaan ja tiedotus toimii. Henkilöstön tulee myös uuden hyvinvointialueen organisaatiossa saada työskennellä hyvässä sekä turvallisessa työympäristössä, jossa on hyvä johtajuus.

Nimi: Pamela Stenberg
Syntymävuosi: 1978
Alue: Itä-Uusimaa
Kotipaikka: Loviisa
Titteli: Erikoissosiaalityöntekijä, VTM, sosionomi (amk)
Sähköposti: pamelastenberg1@gmail.com

Vaaliteemat

Sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto on merkittävä osa uutta hyvinvointialuetta. Sosiaalihuolto on laaja kokonaisuus, joka tukee kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa.

On tärkeää että sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat kohtuulliset kaikissa sosiaalihuollon palveluissa, jotta asiakkaiden kohtaaminen on hyvää ja että he saavat apua oikeaan aikaan.

Meidän tulee kehittää ja tarjota riittävästi tukea omaishoitajille ja perhehoitajille, jotta varmistamme hyvän hoidon. Perhehoidon laajentamista entisestään tulisi selvittää vaihtoehtona esimerkiksi ikäihmisille tarjottavana palveluna.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Tarvitsemme riittävästi resursseja lapsiperheiden varhaiseen tukemiseen.

Tarvitsemme enemmän kuraattori- ja psykologipalveluita, sekä kouluterveydenhoitajia kouluihin, unohtamatta riittäviä koululääkäriresursseja. Hyvin toimiva oppilashuolto on tärkeä tuki lasten ja nuorten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Haluamme säilyttää ne terveyskeskukset jotka meillä alueellamme on.

Tarvitsemme lisää resursseja, niin että kaiken ikäiset apua ja tukea tarvitsevat, voivat matalalla kynnyksellä saada mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Digitaalisia palveluita tulee kehittää, mutta on tärkeä muistaa, että inhimillinen kohtaaminen on se tärkein työväline.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›