Nina Brännkärr-Friberg

259

Terveydenhuollon uudistuksessa on meneillään suuria muutoksia. Mielestäni sen paras mahdollinen lopputulos vaatii monenlaista kokemusta ja tietoa. Oma potilaskokemukseni, kokemukseni pitkäaikaissairaan lapsen äitinä ja pitkäaikaissairaan isän tyttärenä ovat antaneet minulle käsityksen siitä, milloin hoito toimii täydellisesti ja milloin se ei toimi lainkaan. Tätä kokemusta ei voi lukea kirjasta, mutta se on tärkeää kokemusta tässä kehitysprojektissa.
Project liv yhdistyksen kautta olen nähnyt, kuinka suhteellisen pienet ponnistelut kolmannen sektorin kautta voivat edistää ja täydentää terveydenhuoltoa hienolla, tärkeällä tavalla. Kolmatta sektoria silmällä pitäen, toivon voivani vaikuttaa, kun rakennamme tulevaa hoitostruktuuriamme.
Terveydenhuollon läheisyys on tärkeää. Läheisyys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaista eri ihmisille; ehkä sovellusta tai keskustelufoorumia nuorille ja lähiterveysasemaa tai kiertävää hoitomuotoa jollekin vanhemmalle. Meidän pitäisi ajatella ratkaisuja yksilölle, meidän pitäisi ajatella tulevaisuutta.
- Terveydenhuollon tulisi olla TURVALLISTA- Meidän pitäisi huolehtia terveydenhuollossa työskentelevästä henkilökunnasta. Riittävän osaava ja riittävän suuri henkilökunta tarkoittaa turvallisuutta. Potilaalle tunnekieli - äidinkieli on myös tärkeä osa turvallisuudentunnetta.
"Lapset ja nuoret ovat hyvin lähellä sydäntäni”. Tämän ryhmän kasvava mielenterveysongelma on huolestuttavaa. Meidän pitäisi kuunnella heitä ja auttaa tätä kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla.

Nimi: Nina Brännkärr-Friberg
Syntymävuosi: 1976
Alue: Pohjanmaa
Kotipaikka: Pietarsaari
Sähköposti: nina@projectliv.fi
Puhelinnumero: 0405860104

Vaaliteemat