Nadja Suomela

316

"Varhainen tuki lapsille, nuorille ja perheille - Tuki heille, jotka tarvitsevat sitä eniten - Palvelut oikealla tavalla oikeaan aikaan – oikealla henkilöstömitoituksella "

Olen naimisissa ja minulla on kolme lasta. Olen laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM ja TM. Olen asettanut ehdokkaaksi aluevaaleihin ennen kaikkea sen takia, että haluan nostaa sosiaalihuollon terveydenhuollon rinnalle tärkeänä tekijänä pohjanmaalaisten hyvinvoinnissa ja turvassa. Minulla on 25 vuoden kokemusta sosiaalityöntekijänä ja johtajana. Työskentelen nykyään lehtorina ja koulutuspäällikkönä sosionomikoulutuksessa ammattikorkeakoulussa.

Nimi: Nadja Suomela
Syntymävuosi: 1972
Alue: Pohjanmaa
Kotipaikka: Mustasaari
Titteli: Sosiaalityöntekijä, lehtori ja koulutuspäällikkö
Sähköposti: nadja_suomela@msn.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Lapset, nuoret ja perheet

Meidän lasten ja nuorten hyvinvointi on etusijalla. Jos todella tarkoitamme sitä, meidän on satsattava siellä missä työpanokset tuottavat eniten tuloksia – varhaisessa vaiheessa! Koulukuraattorit, koulupsykologit, kouluterveydenhoito, lastenneuvola, perheneuvola, nuorten neuvola, kotipalvelu ja perhetyö tulee olla käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan ja silloin kuin sitä tarvitaan. Kaikilla lapsilla, joilla on tarve lastensuojeluun, kuuluu olla sosiaalityöntekijä, jolla on aidosti aikaa heille. Lasten, nuorten ja aikuisten, joilla on vakava psyykkinen sairaus, tulee saada moniammatillista tukea oikeaan aikaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaalihuolto

Sosiaalityöntekijät, sosionomit ja lähihoitajat ovat osaavia ja sitoutuneita. Mutta voidakseen antaa oikeita palveluita oikeaan aikaan, heillä pitää olla rajattu määrä asiakkaita, riippumatta siitä, onko kyse kotipalvelusta, perhetyöstä tai sosiaalityöstä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vammaispalvelut

Palvelut vammaisille henkilöille tulee järjestää oikeudenmukaisesti, osallistavalla tavalla ja ne tulee olla helposti saatavilla. Esteettömyys tulee huomioida jokaisella toimialueella.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›