Katarina Näs

297

"Vahvempi kokonaisuus. Jokaiselle Pohjalaiselle."

Olen 44-vuotias lääkäri, kotoisin Uudestakaarlepyystä. Opiskelin Helsingissä ja olen työskennellyt ympäri Suomea, kuitenkin pääosin Pohjanmaalla. Olen työskennellyt yli kymmenen vuotta julkisessa terveydenhuollossa.

Yleislääketieteen on erikoisalani ja minulla on oma vastaanotto Pietarsaaressa jossa olen asunut kymmenen vuotta. Toimin vastuulääkärinä useammassa tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa.

Vapaa-aikaa vietän pääosin lasten, suvun ja ystävien kanssa. Viihdyn luonnossa ja eri urheilujen parissa. Maanpuolustus on uusin harrastus.

Minulla on pitkä kokemus järjestötyöstä ja olen ollut monen kansallisen järjestön hallituksessa. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on suuri ja innokkaasti tekisin mielelläni työtä Pohjanmaan hyvinvointialueen hyväksi.

Nimi: Katarina Näs
Syntymävuosi: 1977
Alue: Pohjanmaa
Kotipaikka: Pietarsaari
Titteli: Lääkäri

Vaaliteemat

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuolto on "minun toinen kotini" jossa olen työskennellyt noin 15 vuotta. Hyvin järjestetty ja mitoitettu perusterveydenhuolto on toimivan sairaanhoidon perusta. Aion tehdä töitä sen eteen että voimme luoda uudelleen toimivan perusterveydenhuollon ja ylläpitää sitä. Sen lisäksi haluan kehittää työolot jotta perusterveydenhuolto olisi jatkossa houkutteleva työpaikkana sekä lääkäreille että hoitohenkilökunnalle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Erikoissairaanhoito

Meidän tulisi vaalia meidän korkeatasoista erikoissairaanhoitoa. Haluan tehdä töitä sen eteen että kaikilla olisi tasaarvoinen pääsy erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö tulisi olla saumaton.
Potilaalla tulisi jatkossakin olla oikeus valita sairaala.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vanhuspalvelut

Suurin osa työajastani menee vanhuspalveluihin ja se on minulle tärkeä ja arvokas työ. Hoidon jatkuvuus on tärkeä erityisesti iäkkäälle. Oma lääkäri kotihoidossa ja palvelutaloissa on kustannustehokasta.
On tärkeä tuntea itsensä turvalliseksi vanhetessa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›