Jouko Nieminen

164

"Hyvinvointipalvelut kaikille. Laadukkaasti ja kustannustehokkaasti."

Olen toiminut asiantuntijatehtävissä sekä pankkisektorilla että teollisuuden ja maatalouden järjestökentällä.

Työelämässä tehtäväni ovat liittyneet Suomen kansalliseen kauppapoliittiseen valmisteluun viranomaiselinten muodostamissa valmistelujaostoissa.

Eläkkeellä ollessani harrastuspiirini on laajentunut mm. vapaaehtoistyöhön Vantaan Ilmailumuseon hyväksi sekä veneilijöiden kouluttamiseen.

Tässä työssä olen nähnyt, että myös runsas virikeympäristö parantaa elämänlaatua.

Nimi: Jouko Nieminen
Syntymävuosi: 1950
Alue: Vantaa ja Kerava
Kotipaikka: Kerava
Titteli: Valtiotieteiden maisteri (kansantaloustiede)
Sähköposti: joukonieminenvtm@luukku.com

Vaaliteemat

Lapset, nuoret ja perheet

Perhe on yhteiskunnan perusta, lapset ja nuoret sen tulevaisuus.

Päävastuun omasta hyvinvoinnistaan jokainen kantaa tietysti itse, mutta myös yhteiskunnan toimet ovat tarpeen.

Panostukset lapsiperheiden tukemiseen ovat tehokkain tapa antaa turvaa myös erityisesti heikommassa asemassa oleville.

Haluan, että maailman parhaaksi osoittautunut julkinen neuvolatoiminta saa jatkossakin tarvitsemansa voimavarat.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Pelastuspalvelut

Pelastuspalvelut ovat osa yhteiskunnan jokapäivästä elämää.

Tärkeätä on, että avuntarvitsija saa tarvitsemansa avun nopeasti ja omalla äidinkielellään.

Kokemuksesta tiedämme, että mitä paremmat pelastuspalvelut yhteiskunta kykenee tarjoamaan, sitä pienemmät ovat yhteiskunnalle koituvat haitat erilaisissa hätätilanteissa.

Suomessa toimiva hätäkeskusjärjestelmä on arvioitu maailman parhaaksi. Sellaisena se pitää säilyttää.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vanhuspalvelut

Hoitoa ja hoivaa tarvitseva ikääntyvä väestöryhmä on sodanjälkeisen Suomen rakentajakansaa. Ilman heidän työpanostaan nykyisenkaltainen hyvinvointi ei olisi mahdollinen.

On tärkeätä, että omalta osaltamme kannamme vastuuta ja että rakentajakansa saa tarvitsemansa palvelut.

Vanhuspalveluissa omatoimisuus on toki tärkeää, mutta myös ympärivuorokautisia hoitopaikkoja tarvitaan.

Omaishoitajien tekemä työ vähentää osaltaan ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tarvetta, mutta omaishoitajat ovat yleensä jaksamisensa äärirajoilla.

Omaishoitajien hoitotaakkaa on kyettävä keventämään.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›