Jenny Mäkinen

650

"Muotoillaan tulevaisuus yhdessä!"

Olen 46-vuotias farmasian ja johtamisen kaksikielinen ammattilainen Kirkkonummelta.

Työskentelen palveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämistehtävissä apteekkitoimialalla. Olen koulutukseltani farmaseutti ja lisäksi minulla on tutkinto johtamisesta.

Terveydenhuollon on rohkeasti uudistuttava ja kehityttävä. Hyvinvointialueiden toimintamallit luodaan nyt. Tiedolla johtaminen on ensiarvoisen tärkeää hallinnossa ja ihmisten hyvinvoinnin kehittämisessä.

Terveydenhuollon uudistuessa on huolehdittava siitä, että hyvinvointipolitiikkamme keskiössä on aina ihminen. Tarvitsemme laadukasta perusterveydenhuoltoa, ensiluokkaista erikoissairaanhoitoa ja toimivia järjestelmiä jokaisen ihmisen hyväksi. Terveyden edistämisen tulee olla tärkein tavoitteemme!

Oman hyvinvointini kulmakiviin kuuluu perheeni, kaksi jo aikuista lastani. Kahden koirani kanssa huolehdin muun muassa arkiliikunnasta. Sielunmaisemaani kuuluu vahvasti meri, jonka äärellä rauhoitun ja lataan akkuni tehokasta arkea varten.

Nimi: Jenny Mäkinen
Syntymävuosi: 1975
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Kirkkonummi
Titteli: Digital Services Manager
Sähköposti: jenny.makinen@elisanet.fi
Puhelinnumero: 0400890832
www: https://www.jennymakinensfp.com/

Vaaliteemat

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon tavoitettavuus pitää taata jatkossakin. On keskeistä ratkaista, millaiset ostopalvelut HUS:in kanssa tehdään. Tavoitteena on paras mahdollinen erikoissairaanhoito.

Digitalisaation merkitys erikoissairaanhoidossa kasvaa koko ajan. Järjestelmät on tehtävä ihmistä palveleviksi, keskenään kommunikoiviksi ja helppokäyttöisiksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuolto pitää järjestää paikallisesti. Kuntien terveyskeskukset eivät saa jäädä tyhjiksi, vaan niissä pitää tarjota laadukkaita lähipalveluita sekä matalan kynnyksen terveyspalveluita.

Hoitopolkuja on kehitettävä. Sairaanhoitajat voidaan integroida hoitopolkuihin yhä tiiviimmin. Ammattitaitoiset arviot lyhentävät lääkärijonoja ja tekee hoidosta asiakkaalle ripeämpää ja tarkoituksenmukaisempaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Perheitä on tuettava. Perheiden palvelut on pidettävä korkealaatuisina matalan kynnyksen palveluina, jotka ovat kaikkien ulottuvilla.

Kunnille jää paljon sosiaali- ja terveysalan ennaltaehkäiseviä lapsi- ja perhepalveluita. Yhteistyön on oltava sujuvaa.

Lasten erikoissairaanhoitoa on edelleen kehitettävä. Apua on saatava helpommin, nopeammin ja kohdennetummin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›