Hans-Erik Lindqvist

289

"Hyvinvointialueen on taattava turvalliset hoito- ja hoivapalvelut lähellä asiakkaan kotia. On tärkeää, että erikoissairaanhoidon palvelut ovat korkeatasoiset ja saatavilla kohtuullisella etäisyydellä ja kohtuullisessa ajassa."

Olen aktiivinen yhteiskuntakysymyksistä kiinnostunut henkilö. Uskon, että parhaat tulokset saadaan tekemällä asioita yhdessä tiimityönä. Metsänhoitajana olen työskennellyt metsäsektorilla ja viime vuosina olen toiminut kunnallishallinnon johtotehtävissä. Lisäksi olen ollut osa-aikaviljelijä. Taannoin eläkkeelle jääneenä olen ryhtynyt kunnallispoliitikoksi. Olen kaupunginvaltuutettu Närpiössä, toimin kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja olen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallituksen jäsen. Perheeseeni kuuluvat avovaimo, kolme aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Harrastan mm. kuntoliikuntaa, penkkiurheilua ja mökkeilyä.

Nimi: Hans-Erik Lindqvist
Syntymävuosi: 1954
Alue: Pohjanmaa
Titteli: Metsänhoitaja, eläkeläinen
Sähköposti: hanserikjohan.lindqvist@gmail.com
Puhelinnumero: +358505811760
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hoito ja hoiva

Toimivat hoito- ja hoivapalvelut ovat erittäin tärkeät elämän eri vaiheissa lapsille ja nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Perhekeskusten toiminta on taattava esim. lastenneuvolat ja perheille suunnattu erityistuki.
Psykososiaalisen tuen tarve mm. nuorille on kasvanut.
Terveyskeskusten tehokas ja laadukas toiminta on ratkaiseva asukkaiden hyvän ja nopean hoidon kannalta.
Hyvin järjestetty kodinhoito ja uudenaikaiset asumisyksiköt ovat turvallisen vanhuuden perusedellytyksiä.
Hoidossa ja hoivassa tarvitaan enemmän henkilöstöresursseja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut pitää olla saatavilla kohtuullisella etäisyydellä ja kohtuullisessa ajassa ilman pitkiä hoitojonoja. Erikoissairaanhoito Suomessa on yleisesti korkeatasoista ja meidän on pysyttävä mukana nopeassa kehityksessä. Osa erikoissairaanhoitoa voidaan tarjota terveyskeskuksissa ja etäyhteyksien kautta. Maaseudulle on sijoitettava tarpeeksi ambulansseja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vammaispalvelut

Hyvinvointiyhteiskuntamme on tarjottava vammaisille parasta mahdollista palvelua. Kårkullan ja Eskoon toiminta on siirrettävä hyvinvointialueelle niin että palveluiden laatu pysyy hyvänä. Palvelut on tarjottava asiakkaan omalla äidinkielellä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›