Gustaf Welander

686

"Toimiva akuuttisairaanhoito kaikille asuinpaikasta riippumatta."

Olen sairaanhoitaja ensihoidossa ja olen työskennellyt ensihoitopalvelussa vuodesta 2012 lähtien. Työalueeni on tällä hetkellä Espoo, mutta minulla on kokemusta myös Raaseporin, Inkoon ja Lohjan sairaanhoitoalueeelta . Minulla on siis kokemusta ja näkemystä ensihoidosta sekä kaupunki- että maaseutualueilta.

Työskentelen toimivan perusterveydenhuollon ja ensihoidon puolesta, koska toimiva perusterveydenhuolto heijastuu ensihoitoon. Minulle on tärkeää, että kaikki saavat hoitoa, myös ruotsiksi asuinpaikasta riippumatta

Nimi: Gustaf Welander
Syntymävuosi: 1982
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Kirkkonummi
Titteli: Sairaanhoitaja AMK

Vaaliteemat

Pelastuspalvelut

Haluan työskennellä sen varmistamiseksi, että vapaaehtoisille palokunnille annetaan riittävät edellytykset jatkaa asianmukaista toimintaansa, sillä ne ovat usein ensimmäisinä paikalla hätätilanteissa maaseudulla. On myös tärkeää, että ambulansseja on riittävästi, jotta voidaan varmistaa ensihoidon laatua ja se, että asukkaat saavat edelleen apua ajoissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Peruspalveluja tarjoavien terveyskeskusten määrää on pidettävä yllä, jotta maaseutualueet pysyvät elinvoimaisina.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava riittävillä kouluterveydenhuollon palveluilla, ja apua on oltava saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›