Carita Backas

644

Olen Helsinki - seudulta kotoisin, siellä aloitin myös sairaanhoitajan uran. Usean vuoden ajan olen mieheni kanssa asunut Kemiössä maatilalla, jota me viljelemme. Meillä on kaksi lasta ja kuusi aktiivista lastenlasta. Rentoudun parhaiten lukemalla kirjoja ja liikkumalla luonossa.

Olen koko työurani ajan työskennellyt terveydenhuollon parissa, sekä potilastyötä tehden että hallinnossa. Yhteiskunnalliset asiat ovat aina kinnostaneet minua ja olen nyt aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa. Olen kunnanvaltuustossa ja - hallituksessa, sekä peruspalvelulautakunnan puheenjohtajana. Vastikään minut valittiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kielellisen vähemmistön lautakuntaan.

Nimi: Carita Backas
Syntymävuosi: 1953
Alue: Varsinais-Suomi
Kotipaikka: Kemiönsaari
Titteli: Eläkeläinen
Sähköposti: carita.backas@kitnet.fi
Puhelinnumero: 0505443564

Vaaliteemat

Hoito ja hoiva

Kun kunnan sosiaali- ja terveystoimi siirtyy ja kehittyy hyvinvointialueella haluan tehdä työtä kuntalaisten laadukkaan palvelun turvaamiseksi, varsinkin pienten ja harvaan asuttujen kuntien näkökulmasta.
Kunnan asukkaiden turvallisuuden edellytyksenä ovat kaksikieliset ja helposti saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalveluiden paikallistuntemus.

Terveyttä edistävät ja ennaltaehkäisevät toimet, jotka ovat myös tulevaisuudessa kunnan vastuulla, edellyttävät tiivistä yhteistyötä kunnan ja hyvinvoinitalueen välillä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Lapsiperheille järjestetään tarvittaessa joustavasti apua ja tukea sekä tilapäinen kotihoito matalalla kynnyksellä.
Lasten ja nuorten mielentila on painopisteenä oppilashuollossa. On luonnollista ja helppoa käydä kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan puheilla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vanhuspalvelut

Senioreille tarjotaan joustavat, monimuotoiset ja yksilölliset palvelut kodissaan.
Ikäihmisten neuvolapalvelut, sekä fyysiset että digitaaliset, tukevat itsenäistä ja mielekästä arkipäivää.
Lisätään omaishoitajien tukipalveluita kuormittavuuden pienentämiseksi!
Tarjotaan turvallinen ympärivuorokautinen hoito kun kotona asuminen ei enää onnistu.
Palveluseteleiden avulla yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat täydentävät julkisia hoitopalveluja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›