Beatrice Fallenius

619

"Nyt on aika! Nyt on aika valita Länsi- Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto. Aluevaltuusto päättää mm. palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen budjetista ja talousuunnitelmasta ja se jakaa jäsenet eri toimielimiin. Oli sosiaalinen statuksemme mikä tahansa, asuimme missä tahansa ja oli äidinkielemme suomi tai ruotsi, on meillä oikeus tasavertaisiin terveyspalveluihin. Jos olet samaa mieltä, niin äänestä minua! Numeroni on 619."

Olen Beatrice Fallenius ja minulla on pitkä hoiva-alan työkokemus lähinnä lasten ja vanhusten parissa. Olen sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut ja minulla on yleensä monta rautaa tulessa. Minulla on palava halu parantaa sosiaali- ja terveyshuoltoa jotta se palvelisi asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja siksi olen asettautunut ehdokkaaksi.

Nimi: Beatrice Fallenius
Syntymävuosi: 1961
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Kirkkonummi
Titteli: Lähihoitaja
Sähköposti: bettan.fallenius@gmail.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Perusterveydenhuolto

Tasavertainen hoito.
Kaikilla tulee olla oikeus tasavertaiseen hoitoon kotipaikkakunnasta, elintasosta tai äidinkielestä riippumatta. Meidän ei pitäisi joutua odottamaan kuukausia hoitoon pääsyä. Tarvitsemme aluesairaaloitamme ja terveysasemiamme jotta jonot lyhenesivät ja saisimme yksilöllisempää hoitoa.
Mutta miten tämä voidaan mahdollistaa, jos meillä ei ole tarpeeksi pätevää henkilökuntaa? Suomessa on valtakunnallinen hoitajapula. Ilman hoitajia emme pysty täyttämään vuodepaikkoja tai pitämään terveysasemia auki.
Ensinnäkin palkkausta on tarkistettava, mutta riittääneekö se?
Jotta sosiaali- ja terveysala saadaan taas mielekkääksi on tärkeää antaa hoitohenkilökunnan tehdä sitä työtä, mihin se on koulutuksensa saanut. Tukityöt voidaan hoitaa muun henkilöstön avuin. Tarvitsemme siis lisää henkilökuntaa.
Voisiko lisätä etuja? Olisiko mahdollista tarjota laadukkaita työsuhdeasuntoja, työmatkaedun, ympärivuorokautista päivähoitoa ja päivähoitoa lähellä kotia, kulttuuri- ja liikuntaseteleitä sekä laajaa työterveyshuoltoa erikoissairaanhoitoineen.
Hoivahenkilökunta on ylirasittunut ja asialle on tehtävä jotakin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vanhuspalvelut

Tavoite on, että kaikki voisivat asua kotonaan niin kauan kuin mahdollista. Kun voimat loppuvat tai koti ei enää ole turvallinen paikka, tulisi olla mahdollista nopealla aikataululla siirtyä valvottuun asianmukaiseen asumiseen. On ensiarvoisen tärkeää, että hoito voidaan tarjota omalla äidinkielellä (suomeksi/ruotsiksi).
On myös tärkeää panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ennaltaehkäisevä hoitotyö tulisi esim. panostaa suunhoitoon, ohjata liikunnan harrastukseen ja lihaskunnon ylläpitämiseen ja tähdentää terveellisen ravinnon tärkeyttä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminnat on pysyttävä vähintään samalla tasolla. Lastenneuvolatoiminta tulisi jatkua vielä koulussa jatkuvana "hoivapolkuna".

Perheet, joilla on erityistarpeita, tulisi saada apua esim. kotihoivan merkeissä.

Meillä on lapsia ja nuoria, jotka voivat hyvin huonosti. Kouluissa tulee olla kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi jotta lapset ja nuoret voivat matalalla kynnyksellä hakea ja saada apua. On kohtuutonta, että he joutuvat odottamaan kuukausia saadakseen apua mielenterveysongelmiin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›