Kategori: Valprogram

Lättläst valprogram

Nära dig – SFP:s program inför välfärdsområdesvalet 2022 Socialvården och hälsovården i Finland förändras. Riksdagen godkände den så kallade SOTE-reformen 23.6.2021. Från och med år 2023 är det inte längre kommunerna som ordnar vården. Då ska i stället välfärdsområden ordna socialvård, hälsovård och räddningsverksamhet i hela Finland. Landet delas in i 21 välfärdsområden. Huvudstaden Helsingfors